Precyzyjna aplikacja nawozów –
VRA (Variable Rate Aplication)

VRA (Variable Rate Aplication) – technologia zmiennego dawkowania jest coraz bardziej w Polsce popularną metodą precyzyjnego aplikowania nawozu. Technologia ta jest oparta na zwartym systemie wykorzystującym dane z modułów GPS, numerycznych map oraz danych cyfrowych z prób glebowych.

Ciągnik precyzyjnie aplikujący nawozy Podstawą stosowania VRA są prawidłowo przeprowadzone pomiary GPS oraz precyzyjnie pobrane próbki gleby. Na podstawie tych danych są opracowywane numeryczne modele pól. Taki model zawiera odpowiednio przygotowane wartości poszczególnych prób będące podstawą wyznaczania izoliniowych stref zasobności. Każda izoliniowa strefa zasobności danego składnika posiada przypisaną wartość dawki do zaaplikowania przez system VRA. Strefy są wyliczone i zorientowane o współrzędne GPS z wcześniejszych pomiarów i miejsc pobrania gleby. Zestaw rozsiewający z poprawnymi danymi wjeżdżając w poszczególne strefy aplikuje przypisane dawki w czasie rzeczywistym trwania nawożenia.

Korzyści:

Wnętrze ciągnika z systemami do precyzyjnej aplikacji nawozów Ta nowoczesna technika precyzyjnej aplikacji nawozu owocuje – poprzez dopasowanie ilości nawozu – redukcją kosztów przekraczającą ponad 25%* wydatków na nawozy.

My proponujemy Państwu usługę precyzyjnego rozrzucenia nawozu przy użyciu kompletnego systemu VRA. Po zebraniu danych z naszych usług wykonamy izoliniowe strefy zasobności, wprowadzimy dane do systemu VRA i z tak przygotowanym systemem pojawiamy się na Państwa polach. Dawki aplikacyjne zostaną ustalone na podstawie danych z prób glebowych i planu nawozowego. Usługa ta jest elementem łaczącym próby glebowe, pomiary GPS oraz plan nawozowy, a efekt?

  • redukcja kosztów
  • zwiększone plony
  • wygoda
  • przyjazne środowisku nawożenie oraz dobra praktyka rolnicza!

Wszystko to dzięki naszej wiedzy i nowoczesnej technologii, której nie musisz znać, by czerpać z niej korzyści.

* liczba procentowa jest uzależniona wprost proporcjonalnie od uzyskanych wyników z analiz prób glebowych

Wideo:

kliknij, aby odtworzyć:


otwórz film na pełnym ekranie (w nowym oknie)

Zdjęcia:

kliknij, aby powiększyć:

Ciągnik i aplikacja nawozów w toku

Precyzyjna aplikacja nawozów na polu

Ciągnik precyzyjnie aplikujący nawozy

Wnętrze ciągnika z systemami do precyzyjnej aplikacji nawozów

Wnętrze ciągnika z systemami do precyzyjnej aplikacji nawozów