Pobór azotu mineralnego,
badania laboratoryjne, pomiary GPS i mapy

Proponowana usługa poboru prób azotu mineralnego jest precyzyjna i w pełni powtarzalna. Podczas ponownego badania, próby pobierane są z tych samych obszarów co daje dokładne odzwierciedlenie przebiegu zmienności.

Oferowany system monitoringu zasobności glebowej w związki azotu pozwala nam na:

  • odpowiednie zbilansowanie nawożenia azotem
  • zmniejszenia nakładów finansowych na nawozy
  • regulację prawidłowego pobierania składników pokarmowych przez rośliny
  • zmniejszenie skażenia środowiska naturalnego

Usługa bazowa to pobór prób glebowych na zawartość azotu mineralnego. Cena usługi obejmuje:

  • precyzyjny pobór prób glebowych dobranym do potrzeb automatem
  • przekazanie prób glebowych z dokumentacją do laboratorium Stacji Chemiczno–Rolniczej
  • wykonanie pomiaru GPS badanych pól wraz z zestawieniem ich powierzchni na mapie
  • wykonanie izoliniowych map zasobności i zmienności (w formacie A4 lub A3)
  • płytę CD zawierającą mapy w formacie cyfrowym PDF oraz SHP

Technika poboru prób glebowych:

Próby glebowe na obecność azotu mineralnego z wierzchniej warstwy gleby pobieramy za pomocą urządzenia Multiprob, które automatycznie dzieli glebę na trzy warstwy – 0–30, 30–60, 60–90 – do osobnych
pojemników.

Próby pobierane są z obszaru o powierzchni nie większej niż 4ha. Punkty poboru prób są wskazywane przez oprogramowanie komputera polowego i zestaw próbkujący jest do nich nawigowany.

Odpowiednio zebrane i oznaczone próby są analizowane w sieciach laboratoriów Państowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.

Załączniki:

Zdjęcia:

kliknij, aby powiększyć:

Pobieranie azotu z gleby w toku

Wóz PAWROLu z osprzętem do pobierania azotu